tyčiojimasis

tyčiojimasis
týčiojimasis dkt. Týčiojimasis iš sil̃pno ir bejė̃gio.

.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bauginimas — baugi̇̀nimas dkt. Pri̇evarta gãli būti ne tik fi̇̀zinė, bet ir psichològinė: baugi̇̀nimas, grasi̇̀nimai, týčiojimasis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • glauda — 1 glauda sf. (1) tyčiojimasis; juokavimas: Regėdamas, jog tatai jau ne glauda DP308. Nei glaudų, nei juokų DP474. | Iž glaudos troško prajėvų (stebuklų) DP167. Glaudomis ir arkymais arba indievomis pasakomis linksmina juos DP166 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lydėti — lydėti, lỹdi (lỹdžia), ėjo tr. 1. R, K eiti, važiuoti drauge su išvykstančiu asmeniu iki kurios nors vietos: Lydovas lydėjo viešnią J. Gražu pareiti, kad lydi balti broleliai ik vartų, baltos seselės per lauką LB73–74. Marti lydėjo ligi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • o — 3 õ prt. 1. taip, kaip tik (pabrėžiamoji dalelytė): Teip ir pasakei? – Õ, pasakiau Sb. Aš tau kad syktersiu botagu, o per kiškas! Lp. ║ ogi: O brolis pijokas, ale kiaura galva nėr atėjęs Slm. O kap ką pavagi, tai pirkt nereikia (tyčiojimasis iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patyčios — sf. pl. (1) 1. R, R154 ko nors darymas kieno apmaudui, piktumui, tyčiojimasis: Kas tai? Ar tai kokios likimo patyčios? I.Simon. Šarūnas nepyko ant senio už patyčias J.Avyž. Bevelyčiau našle palikti visą amžių negu žiūrėt ramiai į šitokias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tyčios — sf. pl. (1) A.Baran, NdŽ, Skr, Jrb, Vlkj, Gs juokai (ppr. pikti, klastingi), tyčiojimasis, patyčios: Kokias tu čia tyčias darai?! Skd. Atplėšęs gromatą, nieko kito nerado tenai, kaip tiktai vienus juokus ir tyčias S.Dauk. Ar tu nesupranti piktų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgaulingas — užgaulìngas, a adj. (1) DŽ, NdŽ, A.Sal; S.Dauk žr. užgaulus: 1. Kaimynas labai užgaulìngas žmogus Ig. 2. Tokie užgaulìngi žodžiai, par širdį tik eina Krš. Toks užgaulingas, žeminantis prievaizdo grasinimas ir kartu tyčiojimasis iš jų vargo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čyderstva — ×čyderstvà sf. (2) J, čiderstvà (2) tyčiojimasis, pajuokimas: Dirbi kaip ant čider̃stvos Krtn. ◊ čyder̃stvą traukti tyčiotis: Nepadoru iš seno žmogaus čyder̃stvą traukti Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”